StemCon - specialista na diagnostiku potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
v "EX" provozech, TV monitoring, opravy potrubních vedení,
návrhy řešení bezvýkopových sanací

Komplexní řešení programů údržby a obnovy potrubních systémů

česky english deutch

Komplexní řešení programů údržby a obnovy potrubních systémů

Návrhy údržby potrubních vedení

– dlouhodobé, krátkodobé

Návrhy sanací potrubních vedení

– výběr vhodné metody

Technická řešení, včetně řešení havárií, chybně provedených instalací sanačních vložek atd.

Technická řešení, včetně řešení havárií
  • Technická řešení oprav, investičních akcí na potrubních řadech
  • Plány údržby
  • Technická řešení havarijních situací na potrubních řadech
  • Analýza příčin jejich vzniku
Řešení „nepovedených“ sanací – technické návrhy oprav špatně instalovaných rukávových vložek. Špatně nainstalovaný rukávec nemusí nutně znamenat nutnost jeho vyjmutí a novou instalaci.
Umíme vyřešit i takovéto případy:
Technická řešení, včetně řešení havárií
Nabízíme také nezávislé hodnocení technických řešení, vyhodnocujeme možnosti jejich použití, rizikovost, porovnáváme efektivitu, ekonomiku projektu, časovou náročnost a sledujeme konečný výsledek pro investora.