česky english deutsch

SERVICES

Diagnostika stavu potrubí

Nabízíme třístupňový diagnostický komplex, který zahrnuje základní metody jako jsou ultrazvuková měření síly stěny, inspekce kamerovými systémy, tlakové a těsnostní zkoušky, přes metody pokročilé až po vysoce sofistikované metody přinášející detailní informace o stavu zkoumaného potrubí, systému či zařízení, které jsou schopné rozpoznat i jen rozvíjejících se poškození již v jejím prvopočátku.

Mimo to naše metody odhalí úniky média z potrubí, černé přípojky, průběh a hloubku uložení potrubí, a to i plastových bez vodícího drátu, atd.

 

Třístupňový diagnostický komplex

pro průmyslovou, chemickou, potravinářskou a komunální infrastrukturu

 

Základní MTD metody:

 • Kamerová inspekce a záznam (včetně verzí Eex pro výbušné prostředí)
 • Analýza zbytkové síly stěny CGAD
 • Lokalizace potrubí a detekce úniků
 • Endoskopický průzkum a měření
 • Mikroskopická měření, průzkum a srovnávání
 • Těsnostní a tlakové zkoušky dle EN a ČSN
 • Ultrazvuková měření
 • Měření, záznam a správa provozních dat (teplota, tlak, průtok, atd.)

Těsnostní zkoušky


Analýza zbytkové síly stěny CGAD


 

 

Pokročilé metody:

 • Širokopásmová Elektromagnetická Metoda (BEM)
 • Rázová technologie hodnocení stavu potrubí (p-CAT)
 • Water Control System (WCS) - PDF ke stažení
 • Pokročilé metody lokalizace potrubí -(WIM + MIM)

Rázová technologie hodnocení stavu potrubí (p-CAT)

Rázová technologie hodnocení stavu potrubí


 

Pokročilé metody lokalizace potrubí -(WIM + MIM)


Water Control System (WCS)


 

 

 

Vysoce sofistikované metody:

 • Potrubní tomograf Stress Concentration Tomography (STC)
 • Bezkabelový kamerový a inspekční systém Pipe Inspector MTA - PDF ke stažení
 • 3D Pipecheck Scanner
 • OPENpredictor Predictive Maintenance Systém

Bezkabelový kamerový a inspekční systém Pipe Inspector MTA


 

Další naše služby:

 • Vzducho-vodní čištění potrubí, tanků a nádrží - PDF ke stažení
 • Potápěčské služby a podvodní inspekční robot
 • Výškové a lezecké práce a služby
 • Supervize a sledování kvality a efektivity provádění zakázek
 • Havarijní a Emergency služby v případě průmyslových havárií

Vzducho-vodní čištění potrubí, tanků a nádrží


 

Potápěčské služby a podvodní inspekční robot


 

Výškové a lezecké práce a služby


 

Supervize a sledování kvality a efektivity provádění zakázek

Havarijní a Emergency služby v případě průmyslových havárií

 

© 2017 StemCon, a.s