StemCon - specialista na diagnostiku potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
v "EX" provozech, TV monitoring, opravy potrubních vedení,
návrhy řešení bezvýkopových sanací

Měření kontaminace půdy v terénu - Ecoprobe

česky english deutch

Měření kontaminace půdy v terénu - Ecoprobe

Metoda Ecoprobe

Měření kontaminace půdy v terénu - Ecoprobe Metoda Ecoprobe vychází z dlouhodobých zkušeností z terénu a umožňuje přesné stanovení kontaminace půdy uhlovodíky a jinými těkavými organickými látkami.

Metoda využívá souběžné měření osmi kontaminantů/ parametrů půdy, které jsou důležité pro vyhodnocení znečištění půd. Jedná se např. o měření těkavých organických látek, metanu, celkových ropných uhlovodíků a oxidu uhličitého, kyslíku nebo teploty půdy.

Zabudovaný počítač zaznamenává a zpracovává údaje, přičemž výsledky zobrazuje v reálném čase na displeji analyzátoru. K pozdějšímu zpracování dat získaných v terénu je použit speciální software, který umožňuje získané údaje vyhodnocovat a připravovat na jejich podkladě přehledné 3D grafy i souhrnné zprávy.

Přístroj je vybaven plně integrovanou automatickou GPS jednotkou pro ukládání navigačních dat, umožňující přesnou identifikaci místa každého měření.

Metodika průzkumu znečištění půdy

Měření kontaminace půdy v terénu - Ecoprobe
Metodika průzkumu znečištění půdy ručním analyzátorem ECOPROBE spočívá v provedení vertikálního vrtu do podpůdního prostoru a následném zavedení půdní sondy pro odčerpávání půdních plynů na povrch k jejich měření a vyhodnocování. To je zajištěno malým, výkonným čerpadlem, které je umístěno přímo v přístroji.

Je stanovena taková doba vzorkování, která je dostačující pro odčerpání množství plynů nezbytného pro provedení efektivní analýzy.

Na obrázku vpravo je vidět typický průzkum kontaminace půdy v terénu, kdy půdní plyn je nasáván z vrtu a bezprostředně analyzován v přístroji.

Ecoprobe – 3D mapa ekologické  zátěže měřeného území