StemCon - specialista na diagnostiku potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
v "EX" provozech, TV monitoring, opravy potrubních vedení,
návrhy řešení bezvýkopových sanací

Diagnostika velkých energetických strojů

česky english deutch

Diagnostika velkých energetických strojů

Systémové řešení OpenPredictor

OPENpredictor™ je dozorový, ochranný a reporty podávající systém, navržený tak, aby poskytoval rozhodující informace o stavu rotačního strojního zařízení na elektrárně. Taková informace je podstatná za účelem pomoci Zadavateli při minimalizaci nákladů údržby a ke zvýšení dostupnosti.
Minimalizace údržby a zvýšení dostupnosti jsou podporovány systémem OPENpredictor™ časným odhalením poruch. U takových zjištění je schopen určit poruchy ve vazbě na příznaky opotřebení nebo závad a prognózovat, kdy zařízení potřebuje údržbu. Tento postup se nazývá údržba podle stavu zařízení (CBM). Všechny tyto procesy jsou v systému OPENpredictor™ automatizovány. Změnou strategie v údržbě, od preventivní údržby k CBM, se bude zaměření činností přesouvat jen na ty stroje, které mají skutečnou potřebu údržby. Tímto způsobem může uživatel systému snížit potřebu preventivní údržby (s pevnými plánovanými intervaly) a optimalizovat intervaly mezi opravami a snížit potřebu k nim předem objednávaných náhradních dílů.
Pro docílení maximální dostupnosti je důležité koordinovat aktivity údržby u všech kritických strojních zařízení. V softwaru systému OPENpredictor™ jsou proto začleněné všechny známé poruchy, které se vyskytují u zařízení. Což je reálné usnadnění vyhodnocovacích procesů pro uživatele systému OPENpredictor™. Tento přehled poruch se nazývá knihovna poruch a zahrnuje všechna rotační strojní zařízení, která existují u současných elektráren.
Každé zařízení sestává z několika komponent s individuálními poruchovými frekvencemi. Se znalostmi těchto frekvencí je OPENpredictor™ konfigurován na "rozpoznávání" jakékoli z těchto poruch a to použitím takzvaných příznaků. Příznaky jsou užívány pro definování projevu intenzity na každou stanovenou, resp. existující poruchu. Za účelem rozlišování mezi poruchami, které jsou podobné na vzhled příznaků, si OPENpredictor™ importuje nejen vibrační data, ale také dostupné provozní údaje. Provozní údaje se užívají k tomu, aby se rozlišily a vymezily provozní a přechodové stavy a pro roztřídění strojních zařízení.

Tato proaktivní monitorovací strategie pomáhá minimalizovat počet nepravých alarmů a zároveň zlepšuje spolehlivost prognóz vytvořených v softwarovém systému OPENpredictor™.