StemCon - specialista na diagnostiku potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
v "EX" provozech, TV monitoring, opravy potrubních vedení,
návrhy řešení bezvýkopových sanací

Diagnostika potrubních systémů

česky english deutch

Diagnostika potrubních systémů

TV monitoring i ve výbušném prostředí
 • TV monitoring
 • Zkoušky těsnosti
 • Komplexní systém měření pro zjištění stavu potrubních vedení a analýza zbytkové síly
 • Měření ovality
 • Měření ekologické zátěže
 • Výpočty
 • měření ovality – ILP LASER
 • výpočty statiky
 • výpočty hydrauliky

TV monitoring ( i ve výbušném prostředí )

TV záznam monitoringu poskytuje jasnou informaci o stavu vnitřní stěny potrubního vedení, jeho poškození, nátocích, znečištění, atd..
Naše vybavení umožňuje provádět kamerové prohlídky i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací Diagnostika potrubních systémů a kanalizací

Zkoušky těsnosti vzduchem a vodou

Zjištění těsnosti potrubních vedení, šachet a jiných součástí vedení, jak pro účely zjištění závad, tak i kontrolní po ukončení oprav.
protokol o zkoušce těsnosti TV monitoring i ve výbušném prostředí

Komplexní systém měření pro zjištění stavu potrubních vedení
a analýza zbytkové síly stěny = CGAD®

Metoda CGAD®

TV monitoring i ve výbušném prostředí
Jedná se o komplexní metodu zahrnující kombinaci různých měření a jejich vyhodnocení s.

Hodnoty zjištěné podrobnými měřeními jsou seřazeny do primární číselné sestavy. Následně pak jsou všechna naměřená data zpracována a filtrována, aby pro každý měřený úsek potrubí je sestavován základový vzorec. Tento vzorec je velmi přesnou charakteristikou potrubí ve sledovaném úseku. Základový vzorec je porovnáván se základovými vzorci referenčních vzorků přesně známých parametrů. Je stanovena shoda s nejbližšími referenčními vzorky.

Pomocí posunového výpočtu je spočtena nejpravděpodobnější charakteristika měřeného vzorku potrubí.
Výsledkem je informace o následujících parametrech měřeného vzorku potrubí:
 1. Celkový úbytek materiálu potrubí
 2. Charakter koroze
 3. Plocha potrubí zasažená korozí
 4. Síla stěny v místech zeslabených korozí
Z výše uvedených parametrů dále zpracováváme statický výpočet a výpočet zbytkové životnosti potrubí. Podle charakteru a závažnosti poškození potrubí navrhujeme nejvhodnější metody opravy, nebo sanace potrubí, s přihlédnutím ke všem technickým a provozním podmínkám.
Výhody metody CGAD®
 • nedestruktivní
 • neinvazivní
 • aplikovatelná za provozu!
 • efektivní z hlediska času
 • lze aplikovat na trubky různé světlosti
 • není ovlivněna přepravovaným médiem (pokud nemá vodivost blížící se vodivosti železa)
 • nemá lokální charakter - trubka je komplexně diagnostikována vždy v úseku alespoň 20 až 300 m
 • výsledky měření lze vztáhnout na úseky téhož potrubního vedení v případě, že je vystaveno přibližně shodným vlivům jako měřený úsek
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací Diagnostika potrubních systémů a kanalizací