StemCon - specialista na diagnostiku potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
Diagnostika potrubních systémů a kanalizací včetně diagnostiky potrubí
v "EX" provozech, TV monitoring, opravy potrubních vedení,
návrhy řešení bezvýkopových sanací

Diagnostika potrubních systémů a kanalizací

česky english deutch

Diagnostika potrubních systémů a kanalizací

NOVINKA: Kamerové prohlídky potrubí a dálkovodů s detekcí úniků za provozu (až 30 km) - pitná voda, surová voda, plyn, dálkovody, produktovody atd.
Společnost StemCon, a.s. disponuje komplexním portfoliem služeb v oblasti trubních systémů a velkých strojních zařízení. Toto portfolio je charakterizováno zejména diagnostikou trubních systémů, které představují technologické, vodovodní či kanalizační potrubní sítě. Dále pak diagnostikou velkých rotačních strojů v rámci energetických strojních celků.

Nedílnou součástí je soubor činností vycházejících z konkrétních diagnostických výstupů. Jedná se o zpracování detailních technických analýz a návrhů vedoucích k zajištění integrity zkoumaného celku. V návaznosti na zpracované technické návrhy pak společnost zajišťuje realizaci a dohled nad prováděním navržených nápravných opatření.

Vývoj diagnostických metod a postupů pro ocelové trubní řady

Společnost se aktivně podílí na vývoji diagnostických metod a postupů pro ocelové trubní řady. V současné době disponujeme souborem metod a postupů založených na konstrukčních, materiálových a provozních parametrech sledovaného potrubí – metoda CGAD®.

Tato metoda zjišťuje korozní úbytky sledovaných trub, charakter koroze, její rozložení na povrchu potrubí a v neposlední řadě zbytkovou sílu stěny měřené trubky. Na základě dalších odborných výpočtů pak stanovíme zbytkovou životnost trubky, případně celého trubního systému

Diagnostika potrubních systémů a kanalizací Diagnostika potrubních systémů a kanalizací